Kategoriler

Chveneburi.Net - Gürcü Kültür Evi

Abhazya Prensliği’nin Kaldırılması ve Miheil Şarvaşidze

Gürcü araştırmacı tarihçi Prof.Dr. Bejan Khorava, Gürcüstan, Kuzey Batı Karadeniz, Abhaz, Çerkes ve Kuzey Kafkasya halkları tarihi konularında araştırmacı olarak tanınmaktadır. 4 kitabı, 70’den fazla bilimsel çalışmaya imza atan Bejan Khorava, 1763-1864 Rusya-Kafkasya savaşı ve ardından gelen Kuzey Kafkasyalıların uğradığı soykırım konularını incelemektedir.

XIX Yüzyıl Abhazya Tarihi Üzerine Önemli Bir Araştirma;

Gürcü araştırmacı tarihçi Prof.Dr. Bejan Khorava, Gürcüstan, Kuzey Batı Karadeniz, Abhaz, Çerkes ve Kuzey Kafkasya halkları tarihi konularında araştırmacı olarak tanınmaktadır. 4 kitabı70’den fazla bilimsel çalışmaya imza atan Bejan Khorava, 1763-1864 Rusya-Kafkasya savaşı ve ardından gelen Kuzey Kafkasyalıların uğradığı soykırım konularını incelemektedir.

Bejan Khorava’nın yer aldığı Gürcü akademisyen grubunun Çerkesler üzerine hazırladığı bilimsel çalışmaya dayanarak Gürcistan Parlamentosu Rusya İmparatorluğu tarafından 19. Yüzyılda Çerkeslere uyguladığı eylemleri soykırım olarak tanıdı.

Bejan Khorava’nın yeni kitabında “Abhazya Prensliği'nin Kaldırılması ve Miheil Şarvaşidze” (Tiflis, 2011). Kitapta Abhazya Prensliği’nin 1820-1860’lı yılları arasında tarihi olayları anlatılmakta ve son Abhaz Prensi olan Miheil Şarvaşidze’nin yaşam öyküsü ve siyasi mücadelesini anlatmaktadır.

Rusya’nın Abhazya’ya hakım olması 1810 yılında Sohum kalesinin Osmalı askerlerden alınmasından başlayarak yırmı yıl sürmüştür. Rusların Abhazya’daki en sadık müttefiki Abhaz Prensi Miheil Şarvaşidze (1823-1864) olmuştu. Miheil Şarvaşidze Ruslara Kırım Savaşı (1853-1856) sırasında da önemli yardımlarda bulunmuştur. Ne var ki Rus İmparatorluğu’nun Kuzey Kafkasya halklarına karşı yürüttüğü savaşını sona erir ermez Ruslar, yarı bağımsız Abhazya Prensliği’ne artık gerek kalmadığını, Abhaz Prensin de Rus çıkarları için sakıncalı olduğunu açıklamışlardır.

1864 yılında Kafkasya savaşının Rusların lehine bitmesinin hemen ardından Kafkasya Genel Valisi Miheil Romanov, Rusya’ya bağlı Abhazya Prensliği’nin ortadan kaldırılması ve Abhazya’nın bir Rus idari birimi haline getirilmesini istemiştir. Çar II.  Aleksandr bu isteğe yeşil ışık yaktıktan sonra 1864 yılın Temmuz ayında Abhazya Prensiğini lağv edilerek bölgeye Rus askeri ve idari yöneticileri gelmiştir. Prens Miheil Şarvaşidze, Abhazya’da kalmak istese de Ruslar yaşlı ve hasta Abhaz Prensi Rusya’ya sürgüne gönderdi. Miheil Şarvaşidze 1866 yılında Voronej’te vefat etti.

Bejan Khorava’nın kitabında, Gürcüstan devletinin en zengin ve kültürel bölgelerinden biri olan Abhazya’nın siyasi, ekonomik ve jeopolitik sorunlarında deneyimli bir tarih araştırmacısının analiz ve değerlendirmeleri işlenmektedir.

Prof.Dr. Bejan Khorava’nın kitabı “Abhazya Prensliği’nin Kaldırılması ve Miheil  Şarvaşidze” Abhazya  tarihi incelenmesi için yapılan kapsamlı  bir bilimsel çalışma ve Abhazya dahil Gürcüstan ve tüm Kafkasya tarihine ışık tutacak önemli bir kazanımdır.
Yorumlar

Daha Fazla Haber
Duyurular
70 Kez Görüntülendi.
Konser, Söyleşi ve Gürcü Kaligraf Sergisi
Duyurular
824 Kez Görüntülendi.
Shavnabada İstanbul'da
Duyurular
269 Kez Görüntülendi.
Anadili Günü
Duyurular
214 Kez Görüntülendi.
Gürcü Edebiyatı Günü
GÜNDEM
559 Kez Görüntülendi.
Tekrar Gözaltına Alınan Saakaşvili Serbest Bırakıldı
GÜNDEM
285 Kez Görüntülendi.
Tekrar Gözaltına Alınan Saakaşvili İçin Ukrayna'da Gösteri Düzenlendi
GÜNDEM
983 Kez Görüntülendi.
Saakaşvili Ukrayna'da Gözaltına Alınmak İsterken Göstericiler Tarafından Serbest Bırakıldı
GÜNDEM
505 Kez Görüntülendi.
Başbakan Binali Yıldırım'dan Başsağlığı
GÜNDEM
1071 Kez Görüntülendi.
Gürcistan'da Yas İlan Edildi
GÜNDEM
517 Kez Görüntülendi.
Batum'da Otel Yangını