Kategoriler

Chveneburi.Net - Gürcü Kültür Evi

8.Ders - გაკვეთილი 8, Zamirler - ნაცვალსახელი

Gürcü dilinde şu zamirler vardır: şahıs zamiri, iyelik zamiri, soru zamiri, işaret zamiri, belgisiz zamir, olumsuzluk zamiri

გაკვეთილი 8
8.DERS

ნაცვალსახელი
ZAMİRLER
 
Gürcü dilinde şu zamirler vardır: şahıs zamiri, iyelik zamiri, soru zamiri, işaret zamiri, belgisiz zamir, olumsuzluk zamiri
 
Şahıs Zamirleri
მხოლობითი რიცხვი                     Tekil şahıs                  მრავლობითი რიცხვი                   Çoğul şahıs
მე                                                       Ben                             ჩვენ                                                   Biz
შენ                                                     Sen                              თქვენ                                                Siz
ის                                                       O                                ისინი                                                Onlar
 
İyelik (mülkiyet) zamirler
მხოლობითი რიცხვი                     Tekil şahıs                  მრავლობითი რიცხვი                   Çoğul şahıs
ჩემი                                                   Benim                         ჩვენი                                                 Bizim
შენი                                                   Senin                          თქვენი                                             Sizin
მისი (იმისი)                                    Onun                          მათი (იმათი)                                  Onların
 
Soru zamiri
ვინ                                                     Kim                             სადაური                                          Nereli
რა                                                      Ne                               როდის                                              Ne zaman
რომელი                                           Hangi                         სად                                                    Nerede
რგორი                                              Nasıl                           ვისი                                                  Kimin
რამდენი                                           Kaç                             რისა                                                  Neyin
 
İşaret zamiri
ეს                                                       Bu                               ასეთი                                                           Bunun gibi
ეგ                                                       Şu                               ესეთი                                                           Şunun gibi
ის                                                       O                                ისეთი                                                           Onun gibi
ესენი                                                 Bunlar                        ამდენი                                             Bu kadar
ეგენი                                                 Şunlar                         მაგდენი                                           Şu kadar
ისინი                                                Onlar                          იმდენი                                             O kadar
 
Olumsuzluk zamiri
არავინ                                              Hiç Kimse                   არაფერი                                           Hiçbir şey
ვერავინ                                            Hiç Kimse                  ვერაფერი                                         Hiçbir şey
 
ÖRNEK- მაგალითი
არავინ არ მოვიდა - Kimse gelmedi.
ვერავინ ვერ მოვიდა- Kimse gelemedi.
 
Belgisiz zamiri
ვიღაც                                                Biri                              კაცი                                                   Adam
რაღაც                                                Birşey                         ერთი                                                Bir
 
ÖRNEK- მაგალითი
ვიღაც მოვიდა- Biri geldi.
რაღაც თქვა- Bir şey söyledi.
კაცი გამოჩნდა- Adam görüldü.
ერთი სიტყვა თქვა- Bir söz söyledi.
 
Dönüşlü zamiri
თვითონ, თავისი, მან        Kendi
 
ÖRNEK- მაგალითი
თვითონ თქვა- Kendisi söyledi
თავისი ეგონა- Kendisi zannetti
მან მოიტანა- Kendisi getirdi         
 
Yorumlar

Daha Fazla Haber
Duyurular
67 Kez Görüntülendi.
Konser, Söyleşi ve Gürcü Kaligraf Sergisi
Duyurular
816 Kez Görüntülendi.
Shavnabada İstanbul'da
Duyurular
262 Kez Görüntülendi.
Anadili Günü
Duyurular
211 Kez Görüntülendi.
Gürcü Edebiyatı Günü
GÜNDEM
553 Kez Görüntülendi.
Tekrar Gözaltına Alınan Saakaşvili Serbest Bırakıldı
GÜNDEM
281 Kez Görüntülendi.
Tekrar Gözaltına Alınan Saakaşvili İçin Ukrayna'da Gösteri Düzenlendi
GÜNDEM
980 Kez Görüntülendi.
Saakaşvili Ukrayna'da Gözaltına Alınmak İsterken Göstericiler Tarafından Serbest Bırakıldı
GÜNDEM
504 Kez Görüntülendi.
Başbakan Binali Yıldırım'dan Başsağlığı
GÜNDEM
1066 Kez Görüntülendi.
Gürcistan'da Yas İlan Edildi
GÜNDEM
514 Kez Görüntülendi.
Batum'da Otel Yangını