Yusufelili Aşık Pervani
14 Şubat 2004, 09:18 0
Yusufelili Aşık Pervani
Anadolu'da âşıklık geleneğini sürdüren ozanların çoğu ehl-i dil (gönül âşığı), usta malı satanlardan oluşuyor.
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 54-55
04 Şubat 2004, 12:08 0
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 54-55
"Bu kültürün kendimizle sınırlı kalmaması, genlerimizin bu süreci devam ettirmesi, Gürcü kültü­rünün gelecek kuşaklara da aktarılması gereklidir. Gürcü kimliğimizi asla reddetmeden, Türki­ye'de yaşayan bir Türk vatandaşı olarak sorumluluklarımızı yerine getireceğiz"
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 50
29 Kasım 2003, 12:12 0
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 50
Gürcü İnsanın Bitmeyen Umudu ve Mücadelesi...
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 47
03 Ekim 2003, 12:18 0
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 47
Acara derecesi eskiden Kolheti (Kolhida) kallýğına aitti (M.Ö.VIII yy.), daha sonra ise Tao-Klarceti’nin tabiiyetine geçmişti. X yy.’da Acara(1) Tao-Klarceti’nin bir kısmı olarak, onunla beraber birleşik Gürcü feodal monarşisinin sınırlarına girmişti. XV. yy.’ın 60’lı yıllarından beri XVI yy.’ın başlangıcına kadar Acara deresi Guria (Guryel) krallarının hükmü altında bulunmaktaydı.(2) 1512 yılında ise Acara deresini Lazeti ile beraber Atabeğler geri alıp orada Mesheti’nin yöneticiliği ilan etmişlerdir.
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 49
13 Eylül 2003, 12:15 0
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 49
93 Osmanlı Rus Harbinden önce (1877-1878) Sultan Abdulhamit Han'ın talimatıyla Hüseyin Fikri Paşa delaletiyle görevlendirilen Hacı Emin Efendi (Konya kaymakamı) Gülcemal Vapuruyla Kocaeli bölgesine gelen ilk köy İzmit Sancağı Karamürsel Kazası'na bağlı Borçka Nahiyesi olarak kuruldu.
İstanbul Gürcüleri
06 Haziran 2003, 09:40 0
İstanbul Gürcüleri
İstanbul Gürcüleri, 1921’de Kartvelebi Konstantinepolşi adıyla İstanbul’da Gürcüce yayımlanmış bir kitap.
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 48
19 Mayıs 2003, 12:16 0
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 48
Pirosmani’nin resimleri gerçekten kolaylıkta okunan resimler. Öykülerini kolaylıkla ve herhangi bir düşünsel ilizyona başvurmadan kendileri gibi verebilmek becerisi Pirosmani’nin resimlerini diğer örneklerden ayırıyor. Batısanatına çok yabancı olan bu yalınlık Gürcü ressamların birçoğunda da etkisini gösteriyor.
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 45
01 Mayıs 2003, 12:21 0
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 45
Grup Hakkında Genel Bilgi Kafkasya Araştırmaları Grubu bilimsel amaçlarla kurulmuş özel bir gruptur.
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 45
01 Mayıs 2003, 12:21 0
Çveneburi Kültürel Dergi Sayı : 45
Grup Hakkında Genel Bilgi Kafkasya Araştırmaları Grubu bilimsel amaçlarla kurulmuş özel bir gruptur.
Borçka Mektupları
26 Nisan 2003, 09:48 0
Borçka Mektupları
İvane Caiani, 1862 yılında doğmuş ve 1936 yılında yaşamını yitirmiştir. Caiani, 93 Harbi olarak da bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından, bu savaşta Rusya’nın eline geçmiş olan Çoruh vadisinde görevlendirilmiştir.