ზურაბ ტარიელაძის შემოქმედებითი საღამო, ქ. სტამბოლი

ბოლოს დამატებული გალერეები