ქართული ლიტერატურის დღე სტამბოლში

14 აპრილს, 16:00 საათზე, სტამბოლის ქართული კულტურის სახლი და კაფე "გალაკტიონი" გიწვევთ ფარნა-ბექა ჩილაშვილის მიერ შედგენილი თანამედროვე ქართველი მწერლების თურქულენოვანი ანთოლოგიის და შორენა ლებანიძის წიგნის “მანანა ანუა - ტყვეობის ორმოცდათორმეტი დღის“ წარდგინებაზე.

ქართული ლიტერატურის დღე სტამბოლში

14 აპრილს, 16:00 საათზე, სტამბოლის ქართული კულტურის სახლი და კაფე "გალაკტიონი" გიწვევთ ფარნა-ბექა ჩილაშვილის მიერ შედგენილი თანამედროვე ქართველი მწერლების თურქულენოვანი ანთოლოგიის და შორენა ლებანიძის წიგნის “მანანა ანუა - ტყვეობის ორმოცდათორმეტი დღის“ წარდგინებაზე.
დასწრება თავისუფალია!

მისამართი: TMMOB Mİmarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesİ

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Karaköy/Beyoğlu

ქართული ლიტერატურის დღე სტამბოლში

დაკავშირებული გალერეები
კომენტარის დამატება
სახელი
თქვენი კომენტარი დასადასტურებლად გადაეცა ადმინისტრატორს.×
ყურადღება! აკრძალული, მძაფრი, შემაწუხებელი, ცილისწამებისა და გინების შემცველი, შეურაცხმყოფელი, დამამცირებელი, უხეში, უხამსი, ამორალური, პიროვნების უფლებების შემლახველი ან მსგავსი ქმედებებიდან გამომდინარე ყველა სახის ფინანსური, კანონმდებლობითი, სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ეკისრება წევრს/წევრებს.