მნიშვნელოვანი განცხადება: არჩევით ქართულ ენაზე განცხადების შესატანად ბოლო დღე 20 თებერვალია

არჩევით ქართულ ენაზე განცხადების შესატანად ბოლო დღე 20 თებერვალია

მნიშვნელოვანი განცხადება: არჩევით ქართულ ენაზე განცხადების შესატანად ბოლო დღე 20 თებერვალია

2015-2016 სასწავლო სემესტრისათვის ქართულის არჩევითი საგნის განცხადებები ამ წლის თებერვლის თვეში იქნა მიღებული. ქართულის არჩევითი საგნის მოთხოვნის განცხადებებში სკოლის ადმინისტრაციის დაბეჭდილ განცხადებაზე არსებულ ცხრილში განთავსებული ქართული ენა უნდა აირჩიოთ. ეს განცხადებები 2015 წლის 20 თებერვლამდე სკოლის ადმინისტრაციას უნდა მიაწოდოთ.

საშუალო სკოლის მე-5, მე-6, მე-7 და მე-8 კლასებისათვის მომავალი სასწავლო სემესტრისათვის მასწავლებლების დასანიშნად და წიგნების გამოცემის განსახორციელებლად, ქართული ენის არჩევითი გაკვეთილი თქვენს მოსწავლეებს ურჩიეთ, იშუამდგომლეთ.


Gürcüce Seçmeli Ders


დაკავშირებული გალერეები
კომენტარის დამატება
სახელი
თქვენი კომენტარი დასადასტურებლად გადაეცა ადმინისტრატორს.×
ყურადღება! აკრძალული, მძაფრი, შემაწუხებელი, ცილისწამებისა და გინების შემცველი, შეურაცხმყოფელი, დამამცირებელი, უხეში, უხამსი, ამორალური, პიროვნების უფლებების შემლახველი ან მსგავსი ქმედებებიდან გამომდინარე ყველა სახის ფინანსური, კანონმდებლობითი, სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ეკისრება წევრს/წევრებს.