კატალოგი "ტაო-კლარჯეთი"

2004 წელს გამომცემლობა "არტანუჯში" დაიბეწდა ტაო-კლარჯეთის ხუროთმოძღვრული ძეგლების კატალოგი თემურ ხუციშვილის რედაქტორობით (ავტორები: თ. ხუციშვილი, კ. შენგელია, შ. მაწავარიანი, ვ. სილოგავა).

კატალოგი "ტაო-კლარჯეთი"

  2004 წელს გამომცემლობა "არტანუჯში" დაიბეწდა ტაო-კლარჯეთის ხუროთმოძღვრული ძეგლების კატალოგი თემურ ხუციშვილის რედაქტორობით (ავტორები: თ. ხუციშვილი, კ. შენგელია, შ. მაწავარიანი, ვ. სილოგავა). 
კატალოგი მოიცავს თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე ქართულ ხუროთმოძღვრების ძეგლებს, როგორც ეკლესია-მონასტრებს, ისე საფორტიფიკაციო ნაგებობებს.
        კატალოგში შეძლებისდაგავარად შესულია ყველა ტაძარი, რომლებიც დღემდეა შემორჩენილი თუნდაც ნანგრევების სახით. თითოეულ ძეგლს მისადაგებული აქვს ისტორიული ქართული და და თანამედროვე თურქული ტოპონიმი, ზოგ შემთხვევაში მოყვანილია ძეგლის დასახელების რამდენიმე ვარიანტიც. 
        კატალოგში შევიდა ორი მართლმადიდებლური ტაძარიც _ ანისისა და ჩანგლისა.
        კატალოგი წარმოდგენილია ქართულ-თურქულ და ინგლისურ-თურქულ ვარიანტებად.


დაკავშირებული გალერეები
კომენტარის დამატება
სახელი
თქვენი კომენტარი დასადასტურებლად გადაეცა ადმინისტრატორს.×
ყურადღება! აკრძალული, მძაფრი, შემაწუხებელი, ცილისწამებისა და გინების შემცველი, შეურაცხმყოფელი, დამამცირებელი, უხეში, უხამსი, ამორალური, პიროვნების უფლებების შემლახველი ან მსგავსი ქმედებებიდან გამომდინარე ყველა სახის ფინანსური, კანონმდებლობითი, სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ეკისრება წევრს/წევრებს.