Macahel Vakfı Olağan Genel Kurulunu Yaptı

Macahel Eğitim Kültür Vakfı, Vakıf tüzüğü gereğince üç yılda bir gerçekleştirdiği Seçimli Genel Kurul Toplantısını 17 Aralık'ta 2006, Pazar günü vakıf lokalinde yaptı.

Macahel Vakfı Olağan Genel Kurulunu Yaptı
07 Ocak 2007 Pazar 11:39

Macahel Eğitim Kültür Vakfı, Vakıf tüzüğü gereğince üç yılda bir gerçekleştirdiği Seçimli Genel Kurul Toplantısını 17 Aralık'ta 2006, Pazar günü vakıf lokalinde yaptı. Mütevelli heyetinin hazır bulunduğu genel kurul toplantısı birlik ve beraberlik içinde, demokratik bir ortamda yapıldı.

Genel kurul için önce divan seçimine gidildi. Divan başkanlığına Prof. Dr. Veysel Yılmaz seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise Erdal Küçük ve Nihat Özder seçildi. Gündemin okunmasından sonra gündem maddelerin görüşülmesine geçildi. 

“Vakıf senedinin 8. maddesinde sayılan amaçları gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu’nun daha etkin çalışabilmesi için senedin 9.uncu maddesinin a,b,c,d ve f bentlerinde yazılı faaliyetlerde bulunabilmesi için yetki verilmesi” maddesinin (gündemin 10.maddesi) öne alınması için Salih Yıldız divan başkanlığına önerge verdi. Mütevelli heyetinin oyuna sunuldu. Öne alma teklifi kabul edildi. 

Gündemin 4. maddesine “Yönetim Kurulu faaliyet raporların okunması”na geçildi. 2006 yılı faaliyet raporu ve 2003–2006 yılı faaliyet raporları Bahattin Sarı mütevelli heyetine sundu. Denetleme raporunu ise Hamdi Özdemir sundu. 

Gündemin 7. maddesine (Raporlar üzerinde görüşme yapılması ve raporların ibraya sunulması) geçildi. Gündemin 7. maddesi için ilk sözü Prof. Dr. Davut Dursun aldı. Davut Dursun, “2003–2006 faaliyetlerin içinde devam eden hizmetlerin yanında yeni hizmetler başlatıldı. SMS ile birçok bilginin sunumuna başlanılması ile çok önemli bir faaliyet başlatılmış oldu” dedi. Davut Dursun, hemen her toplantıda gündeme gelen vakfın gelirleri temin etme konusunda bir takım sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Mail-Order hizmeti başlatıldı. Bağış yapmak isteyenlerin bu sistem sayesinde kolaylıkla bağış yapmaları sağlanmış oldu. Bu sistemin yaygınlaşacağından eminim”dedi. Vakfın en önemli gider kalemi olan burs konusuna da değinen Davut Durusun, burs konusunda hemşerilerimizin beklentileri yüksek, eski yönetimler bu konuda çok yoğun çalıştığını vurguladı. Dört yıllık öğrenim gören öğrencilere burs verildiğini, ancak ihtiyacı olan iki yıllık öğrenim gören üniversite öğrencileri de ihmal etmediklerini onlara eğitim yardımı adı altında yardımlar yaptıklarını belirten Davut Dursun, “Burs verdiğimiz öğrencilerimizin sorunları ile sıkıntıları ile ilgilenemedik. Bunu kimse eleştirmedi ama ben öz eleştiri getiriyorum” dedi.

Salih Yıldız’a vakfın 2005 yılı gelirinin geçen yıllara göre düşüşünün nedeni sorusu yönetildi. Salih Yıldız “Yıllık gelirin bu yılda düşüş olmasının nedeni yönetim kurulu üyelerin yoğun vakıf çalışmalarında yer almasından (vakfın yenilenmesi) kaynaklanmaktadır” dedi. 

Sözü Halit Zengin aldı. Halit Zengin eski yönetime, “Maçaheli izleme konusunda neler yapıldı” sorusunu yöneltti. Soruyu Salih Yıldız cevapladı. Salih Yıldız önceki yıllarda bu konu ile ilgili olarak girişimlerde bulunulduğunu hatırlatarak, “Yöredeki kurum ve kuruluşlar İstanbul’dan bir müdahale istemediler. Ama buna rağmen Macahel Vakfı olarak Artvin Valiliği’ne ve Çevre ve Orman Bakanlığı’na görüşlerimizi dile getirdik. Yöreden bir talep gelmedi” dedi. Konu hakkında söz alan Davut Dursun, “Köyler Birliği ve Camili (Macahel) Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği’nin yöreye müdahil olunmaması konusunda bir görüşü var. Yöredeki kurum ve kuruluşlar sıcak bakmıyorlar, geçmişte bunun rahatsızlığı hissedildi” dedi. Verilen cevaplara açıklama getirmek istediğini belirten Halit Zengin izleme komisyonu gereklidir. Gerek yöreyi gerekse yöreden göç edenleri izlemeli sorunlarına çözüm üretmeli. Talep geldiğinde bu talebi karşılamalı” dedi. 

Başka bir konuda söz almak istediğini belirten Durali Sarı, “Yöreye yapılan mali yardımlar nereye kime gidiyor? Hangi projelere ne verildi? Kimlere ödeme yapıldı?”sorusunu yöneltti. Soruyu cevaplayan Salih Yıldız, “Araştırma geliştirme gibi projelere finansman veriliyor. Yani kısıtlı projelere finansman ayrılıyor. Kar amacı güden yatırımlara finansman verilmiyor” dedi. Konu hakkında açıklama yapmak üzere Hamdi Özdemir’e söz verildi. Hamdi Özdemir, “55 aile proje verdi. Bunlardan 54’üne ödeme yapıldı. Toplam 250.000 $ ödeme yapıldı. Arıcılık, pansiyonculuk gibi alanların geliştirilmesini içeren projelere yardım yapılıyor. Bu yardımlar 25 aileye verilmesi hesaplanıyordu ancak 55 aile başvurdu. Başvuranların hepsine verildi”dedi. Durali Sarı, “Amacım bu konudaki şaibelerin açığa kavuşturmaktır. Bu yönde yörede bir takım dedikodular dolaşmaktadır”  dedi. Konu hakkında son sözü söylemek istediğini belirten Dursun Köse “Ben bunu Maçaheli’deki kurum ve kuruluşlara 250.000 $’lık bir sus payı olarak görüyorum. Aslında burada daha büyük meblağlar söz konusudur” dedi. Konuya müdahale eden Davut Dursun “Bu vakfı ilgilendiren konu değil” diyerek konuyu kapattı. Tekrar söz alan Dursun Köse “Bazı kişilerin vakfımıza duydukları antipatinin giderilmesi gerekiyor. Ben bu konudan çok rahatsızım. Bu konu gündeme alınması gerekiyor. Maçaheli’ye ilgi ve alakamızın devam etmesi gerekiyor” dedi. 

Başka bir konuda söz alan Ahmet Özkan “Ayet Altı Açıklamalı KUR'AN-I KERİM Meal ve Özet Tefsiri’nin niye bu kadar miktarı burada?” dedi. Soruyu cevaplayan Salih Yıldız “3.000 adet kitap basıldı bunun 1.000 adedi burada. Tüm Maçahelililerin elbirliği ile buradaki kitapları boşaltmamız gerekiyor” dedi. 

Soru cevaplardan sonra faaliyet raporların oylanmasına geçildi. 2006 yılı faaliyet raporu ve denetleme kurulunun raporları mütevelli heyetinin oyuna sunuldu. Mütevelli heyeti raporları oy çokluğu ile kabul etti. 

Rahmetli Ahmet Yavuz’un yerine Durali Sarı’nın mütevelli heyet üyeliğine alınmasına dair Divan’a önerge verildi. Önerge mütevelli heyetinin onayına sunuldu. Mütevelli heyeti Durali Sarı’nın mütevelli heyet üyeliğini onayladı. 

Durali Sarı’nın mütevelli heyet üyeliği oylamasından sonra 10. madde görüşmelerine geçildi. Madde hakkında ilk sözü Davut Dursun aldı. Davut Dursun bu madde ile yetkinin mütevelli heyetinden alınıp yönetim kuruluna verilmesi doğru değildir diyerek “İstenilen gerekli maddelerin yetki devri yapılmalı. Aksi takdirde bu mütevelli heyetini by-pass anlamına gelir” dedi. Madde hakkında görüş belirtmek için söz alan Hasan Ay, “Bu yetki zaten seçilmiş yönetim kurulunda var, yönetim kurulu mütevelli heyetine bilgi verir, yaptığı icraatının onayını alır” dedi. Halit Zengin, “Böyle bir yetki verilse dahi kanunlar müsaade etmeyebilir” dedi. Hayrettin Gülbin ise, “Zaten bu yetki yönetim kurulunda var ihtiyaç hissettiği yetkisiz hissettiği konuları mütevelli heyetini toplantıya çağırır yetki alır” dedi. Yöneltilen sorulara cevap veren Salih Yıldız “Daha yönetim kurulunun seçimine geçmedik. Kim gelirse gelsin o yetkiyi kullanacak. Birçok konuda yönetim kurulu kararları yetmiyor, birçok yerde mütevelli heyetinin görevlendirmesi, yetkilendirtmesi soruluyor. Sık aralıklarda mütevelli heyeti toplantısı mümkün olmuyor. Vakfın tapusunu alırken dahi birçok konuda mütevelli heyetinin yönetim kurulunun yetkilendirilmesi soruldu. Gelecek yönetimin bu tür sıkıntıları yaşamamak için icraatlarını rahat yapabilmesi için bu yetkiyi seçilecek yönetim kuruluna verilmesini istendik” dedi.  Görüşmelerin sonucunda, vakıf senedinin 9. maddesinde yönetim kurulunun görevlendirmenin var olduğu ve bu görevlendirmenin korunması benimsendi. 

Gündemin yönetim ve denetim kurulunun seçimlerin görüşülmesine geçilmeden önce seçim usulü hakkında görüşmelere geçildi. Konu hakkında ilk sözü Salih Yıldız aldı. Salih Yıldız, “Geçmiş dönemlerde çarşaf liste ile vakıf yönetim kuruluna çok değerli kişiler seçildi. Ancak bazen bir ekip ruhu oluşamadığı için çeşitli sıkıntılara maruz kalındı. Benim önerim öncelikle çarşaf liste daha sonra ise liste ile seçime gitme usullerini mütevelli heyetinin oyuna sunalım” dedi. Seçim usulü hakkında söz alan Davut Dursun “Yönetime talip olanlar liste yapıp kendi ekibini oluştursun. Mütevelli heyetinden onay olan böyle bir yönetim kurulu yapacakları faaliyetleri daha rahat ve verimli yapar. Bence 10 kişilik liste ile varsa birden çok liste ile mütevelli heyetinin onayına sunalım. Mütevelli heyeti istediği ekibi listeyi seçsin” dedi. Tekrar söz alan Salih Yıldız, yönetim kuruluna sadece mütevelli heyetinden değil vakıf meclisinden de seçilebileceğini hatırlatarak “Bu yarışı kaybedersem üzülürüm, kazanırsam korkarım”dedi. Liste usulü ile yönetim kurulunun seçilme usulü mütevelli heyetinin oyuna sunuldu. Mütevelli heyeti bu usulü çokluğu ile kabul etti. Varılan mutabakata göre 10’ar kişiden oluşan listeler mütevelli heyetine sunulacak, mütevelli heyetinin seçtiği listeden 7 asil 3 yedek yönetim kurulu üyesini seçecek. Seçim için sandık kuruldu. 

Divan’a vakıf yönetim kuruluna aday iki liste iletildi. Birinci liste Salih Yıldız’ın listesi diğeri ise Mehmet Cesur’un listesi. Denetleme Kurulu üyelerinin tekrar görevlerini sürdürülmesi benimsendi. 

 Salih Yıldız’ın Listesi 
- Salih Yıldız 
- Bahattin Sarı 
- Mehmet Ali Genç 
- Süleyman Köse 
- Nihat Özder 
- Hasibe Özkan 
- Erdal Küçük 
- Meryam Güner 
- İsrafil Dalkıran
- Emine Köse 

 Mehmet Cesur’un Listesi 
- Mehmet Cesur 
- Tekin Özdemir 
- Maksut Ay 
- Süleyman Gün 
- Nuri Dalkıran 
- Yaşar Yıldırım
- Tevfik Paker 
- Ahmet Özkan 
- Hasan Ay 
- Süleyman Kaplan  

Oy kullanma işlemi bittikten sonra Erhan Yavuz söz aldı. Erhan Yavuz, görüşmeler yapılırken eski başkanı olduğu kurum ve şahsı adına söz hakkı doğduğunu inandığını belirterek “Öncelikle burada birçok kişinin yakındığı ve benim de haklı bulduğum Vakfın Maçaheli’ye ve Maçaheli gündemime uzak kaldığı yönündeki eleştirilere verilen cevaba ilişkin düşüncelerimi söylemek istiyorum. Vakıf hiçbir zaman bölgeden böyle bir talebin gelmesini beklememelidir. Aksine oradaki kurumlara göre daha geniş olan imkânlarını kullanarak bölgeye sürekli bilgi akışı sağlamalıdır. Örneğin burada GEF-2 projesi ile duyduklarımın çoğu maalesef dedikodu ya da duyumlara dayalı söylenen şeylerdir. Oysa ben vakfın bu konuda çok daha ciddi bir bilimsel araştırma yaparak insanlara bunu sunmasını beklerdim. Ben burada GEF-2 projesinin savunucusu gibi bir rolü astla üstlenmek istemem. Ancak, şunu da bilmek gerekir ki, bu devlet eli ile yürütülen bir projedir ve pek tabiidir ki her şey lehimize olmayabilir bu projede. Lehimize olanları değerlendirme olmayanları ise lehimize çevirme konusunda bu kuruma büyük görevler düştüğü kanaatindeyim. Zira derneğin başkanı olduğum süre içerisinde gerek ben gerekse arkadaşlarım bölgemizin ve halkımızın lehine olmayan konuları proje yöneticilerine defalarca dile getirmişizdir. Bu yaklaşım Maçaheli’deki konuların ve projelerin bütünü için aynı şekilde ele alınmalıdır. 

Biz “Maçahela” topluluğu ile beraber Gürcüstan Devlet Başkanı’na yöremizin ulaşım sorununu anlatıp geçişlerin Muratlı-Camili güzergâhında sağlanmasını istediğimizde yıl 2004 idi. Şimdi ise yıl 2006 ve bu yol yapılıyor, insanlarımız artık Camili- Borçka yolculuğundan daha kısa bir yolculukla kışın ilçeye varabileceklerdir. Olaylara ideolojik yaklaşımları artık terk etmeli;  herkes taşın altına elini sokmalıdır. Yeni seçilecek olan yönetim kurulu Maçaheli’den gelecek bir talebi bekleyecek ise vakfın adını Istanbul’da yaşayan Maçahelililer Vakfı olarak değiştirmek gerekecektir. Bu vesile ile yeni seçilecek yönetim kuruluna görevlerinde başarıları diliyorum”
 diyerek sözlerini tamamladı. 

Erhan Yavuz’un konuşmasını müteakiben oy sayım işlemlerine geçildi. Oy sayım işlemi devam ederken Mehmet Cesur söz aldı. Mehmet Cesur, “Şimdiye kadar hiç söz almadım. Oylar sayılıyor, seçim sonucu ne olursa olsun birlik ve beraberliğin devam etmesinden yanayım. Benim listem seçilmese dahi asala kırgınlık ya da vakfa ilgisizlik olmayacak;  yine arkadaşlarla birlikte vakfa hizmet edeceğiz” dedi. 

Oy sayım işleminin sonucunda Salih Yıldız’ın listesi 34, Mehmet Cesur’un listesi ise 33 oy aldı. Sandıktan bir geçersiz boş oy çıktı. Seçim sonucuna göre Salih Yıldız’ın listesi yeni yönetim kuruluna seçilmiş oldu. Liste seçimi ile birlikte yapılan oylama sonucunda mütevelli heyetinin seçtiği listeden aynı zamanda 7 asil 3 yedek yönetim kurulu üyelerini de seçti. Bu duurmda;  

Yönetim Kurulu 
- Salih Yıldız: 33 
- Bahattin Sarı: 34 
- Mehmet Ali Genç: 33 
- Süleyman Köse: 32 
- Nihat Özder: 30 
- Hasibe Özkan: 22 
- Erdal Küçük: 24 

Yedekler 
- Meryam Güner: 15 
- İsrafil Dalkıran: 8
- Emine Köse: 4 

Denetleme Kurulu 
- Hamdi Özdemir 
- Y. Mim. Halit Zengin 
- Yılmaz Güner 

Genel kurul toplantısından sonra yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı. Buna göre;  

Başkan: Salih Yıldız 
Başkan Yardımcısı: Bahattin Sarı 
Başkan Yardımcısı: Süleyman Köse 
Genel Sayman: Nihat Özder 
Genel Sekreter: Erdal Küçük
Üye: Mehmet Ali Genç 
Üye: Hasibe Özkan 
Yedek Üye: Meryam Güner 
Yedek Üye: İsrafil Dalkıran 
Yedek Üye: Emine Köse 

görevlerini üstlenmiş oldular.

 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.