GÜRCÜ KÖYLERİ HABERLERİ
Mahmudiye - Sapanca-Sakarya
28 Ekim 2003, 13:35 1
Mahmudiye - Sapanca-Sakarya
En eski uygarlıkların kurucuları olan Hititler ile akraba oldukları sanılan Gürcüler, binlerce yıllık tarihleri süresince iki yüzyıl Selçuklular ile komşuluk etmişlerdir. Osmanlı-Rus savaşı sonrası günümüzden 120 yıl önce Kafkasyadan göç edenlerin bir bölümü Batumi'den yola çıkıp Sapanca'mn Mahmudiye köyünü kurmuşlardır. Buraya yerleşen atalarımız doğal olarak daha öne yaşadıkları Batumi'nin dağlık ve ormanlık bölgesine benzer bir tabiat yapısı aramış, titizlikle seçerek karar vermişlerdir.
Türkiye"deki Gürcü Köylerinde Alan Çalışmasının Sonuçları
26 Haziran 2003, 13:38 1
Türkiye"deki Gürcü Köylerinde Alan Çalışmasının Sonuçları
üzyıllardır yakın komşu olarak yan yana yaşamanın temellerine dayanan siyasal-ekonomik ve kültürel ilişkilerin bir sonucu olarak, iki ülke, Türkiye ve Gürcüstan birbirine oldukça yakınlaşmıştır.
Bıçakçılar (Hevek; Livana) - Yusufeli-Artvin
12 Nisan 2003, 13:44 0
Bıçakçılar (Hevek; Livana) - Yusufeli-Artvin
Artvin-Yusufeli ilçesine 30 km uzaklıkta bir vadi içinde kurulmuştur. Halkın % 100 Gürcüdür. 300 haneli ve nüfusu 2500’ ü aşan, Sangöl’ den başlayıp Fındıklı, Arhavi ve Pazar yaylalarına kadar uzanan vadi içerisinde yaşamlarını sürdürmektedir.
Yusufeli"nin Gürcü Köyleri (Artvin)
12 Nisan 2003, 13:41 1
Yusufeli"nin Gürcü Köyleri (Artvin)
Artvin’ e bağlı Yusufeli ilçesinin doğusunda Erzurum’ un Olur ve Oltu ilçeleri, güneyinde Erzurum’ un Uzundere ilçesi, güney batısında Erzurum’ un İspir ilçesi, kuzeybatısında Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi, kuzeyinde Artvin’in merkez, Arhavi ve Murgul ilçeleri yer alır.
Türkiye"deki Gürcü Köyleri
12 Nisan 2003, 11:53 0
Türkiye"deki Gürcü Köyleri
Gürcü halkı, Avrasya uygarlığının temellerini hazırlayan ve Helenistik dönemden önce yeryüzünde devlet birlikleri kuran dünyanın en eski halklarından biridir.