Ünyeli Gürcüler (Murat Şahin) Ünyedeki Gürcü Köyleri

Ünye Şehir Merkezindeki Gürcü Sülaleri : Gürcüoğulları, Cerrahoğulları, Menteşoğulları, Torunoğulları, Çiloğulları, İrtemler, Haşimoğulları, Çaloğulları, Habiboğulları

Ünyeli Gürcüler (Murat Şahin) Ünyedeki Gürcü Köyleri
13 Ocak 2003 Pazartesi 11:41

Ünyedeki Gürcü Köyleri 
 
Ünye Şehir Merkezindeki Gürcü Sülaleri : Gürcüoğulları, Cerrahoğulları, Menteşoğulları, Torunoğulları, Çiloğulları, İrtemler, Haşimoğulları, Çaloğulları, Habiboğulları


Ünye çevresinde ki köy ve mahalleler:

Güllük mahallesi : Birkaç tane gürcü hanenin olduğu mahalledir. Daha çok Cerrahoğulları sülalesiyle bilinir. Çok geniş bir sülaledir. Ünye de adı bilinen birkaç sülaleden biridir. Acaradan gelmişlerdir. Torunoğulları sapağından aşağı gidilerek ulaşılır. 

Torunoğulları mahallesi : 93 harbi muhacirlerinin oluşturduğu mahalledir. Torunoğulları geniş bir sülale olduğu için mahalle bu adla anılır. Acara bölgesinden gelen gürcülerdir. Ünye de bilinen meşhur sülalelerdendirler. Ana yolun üzerindedirler. 

Çatalpınar : Ünye’den Akkuş-Niksar yoluna girildiğinde Ana yolda ilk petrol istasyonu olan Hamarat (eski adı Şengül) Petrol ve çevresidir. Tamamı gürcü olan bir köydür. Hamarat petrolu’ün sahipleri de gürcüdür. 

Cevizdere : Gürcülerin çoğunlukta bulunduğu bir yerdir. Ünye çimento fabrikasının yukarı taraflarıdır. Acaralı gürcülerdir. 

Mitrabol : Ünye SSK’nın arka taraflarıdır. Tamamı gürcü olan bir köydür. Acaralı gürcülerdir.


İNKUR Beldesindeki Köy ve mahalleler:

Çaloğlu cami ve çevresi : 93 harbi muhaciri gürcülerdir. Çaloğulları geniş bir sülale olduğu için mahalle bu adı almıştır. Acara bölgesinden gelen gürcülerdir. Gürcüce’yi konuşmayan gürcülerde yine o çevrede vardır. Ana yolun üzerindedirler. 

Yenikent (armutluk) mahallesi : 93 harbi muhacirlerinin olduğu bir mahalledir. 2 hane dışında tamamen gürcü mahallesidir. Acara bölgesinden gelen gürcülerdir.Ana yolun üzerinde İnkur Beldesine gelindiğine Armutluk veya yeni adıyla Yenikent tarafına girilerek gidilir. Irmağa yakın bir yerleşim yeridir. Buradaki sülaler ise şunlardır. Kolağalar, İrtemler, Altunlar, Güneyler,

Kelas : Tekkiraz’a gelmeden ana yolun üzerinde olan küçük bir mahalledir. 93 harbi muhacirlerinden oluşur. Acaradan gelen gürcülerdir. Annemin babasının dayısının bulunduğu mahalledir. Buradaki gürcü sülalesi ise Kuroğullarıdır. ( Annemin babasının dayılarıdır.)
Kurna Mengen Mahallesi : Acaralı gürcülerdir. Ahmedustalar, 
Çataltepe : İncirli köyünün arka tarafıdır. Acaralı gürcülerdir.


TEKKİRAZ Beldesi ve çevresindeki Köy ve mahalleler:

Tekkiraz beldesinin yarısı gürcülerden oluşmaktadır.

Tekkiraz Şehir Merkezi : Tekkiraz merkezdeki gürcü sülaleri şunlardır; Çiloğulları, Seferoğulları,
Kıran Mahallesi : Gürcü mahallesidir. Buradaki sülaler. Bandilar, EnliSüleymanlar, 
Armuttepe Mahallesi : Tamamı gürcü olan bir mahalledir. Buradaki gürcü sülaleri ise şunlardır. İlyasoğulları, Suksuklar, Tekkeahmetler, Keskinler,
Veli Bayraktar mahallesi : 93 harbi muhaciri gürcü mahallesidir. Acara bölgesinden gelen gürcüler yerleşmişlerdir. Ginapurla karşılıklıdırlar. Buradaki Sülaleler. Pala Kazımlar, Zekeriyaçavuşlar, Dursunoğulları, Odabaşılar, Kalaycılar, Hışırahmetler, Yunuslar, 
Kıran Köyü : 93 harbi muhaciri gürcü mahallesidir. Acara bölgesinden gelen gürcüler yerleşmişlerdir. Buradaki gürcü sülaleleri, Hasanoğulları (Katamidze), Halilhocalar, Bayraklar. 
Akbaba : 93 harbi muhacirlerinin yerleştiği gürcü köyüdür. Acara bölgesinden gelen gürcülerdir. Akbaba’daki gürcülerin en önemli özelliği İslam’a sıkı sıkıya bağlı olmalarıdır. (tabi yaşlılara ve orta yaşta olanlar için geçerli)
Nureddin Köyü : Birkaç tane gürcü sülalesi vardır. 

Kirazara : Köyün tamamı gürcüdür. Buradaki sülaleri ise şunlardır, Lomanlar, 
Sarıgöl : Hemen hemen tamamı gürcü olan bir yerleşim yeridir. Buradaki sülaleler, Enlisüleymanlar, Cırtlakhasanlar, 
Yeni Kızılcakese : Macahleli gürcülerdir. Yenikızılcakese yardımlaşma ve dayanışma adı altında Tekkirazda da dernekleri vardır.


YENİKENT Beldesindeki Köy ve mahalleler:

Yenikent Merkez (Çamurluk) mahallesi : 93 harbi muhacirleri yerleşmişlerdir. Macahel bölgesinden gelen gürcülerdir. Özellikle yaşlılar gürcüce konuşmaktadırlar. Ana yolun üzerinde olan bir yerleşim yeridir. Yenikent Belediyesinin Merkezidir. Beldenin merkezinde oturanların % 95’i gürcüdür. Buradaki sülaleler, Hatipler (Şahinler), Ömer Ağalar (Hohotoğulları), Ramiçavuşlar (Tshamadaze), Hayruldedeler(Bölükbaşı), Çöpler’ (bir kısmı soyadı değişikliği yaparak Hatipoğulları olmuşlardır.) dir. Daha sonra Ekincik’ten gelen gürcülerde buraya yerleşmişlerdir. 

Ekincik köyü : 93 harbi muhacirleri yerleşmişlerdir. Macahel bölgesinden gelen gürcülerdir. Köyün eski adı Ekincik’tir. Bölge Belediye olduktan sonra 3 mahalleye bölünmüştür. Köyün hemen hemen tamamı yaklaşık % 98’i gürcülerden oluşmaktadır. 350 hane civarındadır. Gürcüce konuşulmaktadır. Köye Yenikent Beldesinden gidilir. Köydeki Gürcü sülaleleri ise şunlardır; Mecidoğulları (Mecidoğlebi-Horhotasşivili), Molla Süleymanlar, Hohotoğlebi (Horhotasşivili), Kabaosmanoğulları, İlyasoğulları (Sulubekisşivili), Çiloğulları (Çiloğlebi), Çongoğlebi (çongoğulları), Yetimoğluları (yetimoğlebi- Horhotasşivili), Şahnaloğulları (şahnaloğlebi), Kehyalar, Mehmedustalar diğer adıyla Lomanlar (Kesahanlar), Musaoğulları (Musaoğlebi), Dayiroğulları (Dayroğlebi), Süleymançavuşlar, Hayrul dedeler, Tzuktzuklar, Yıldızoğulları (Yildizoğlebi), Lazalyalar (Lazaliler, bir kolu Lazmemetler), Emruloğulları (Furtunalar), Goreliler, Gençoğulları, İsagoğulları (Hasyalar), Hegibalar, Salihustalar, Seferoğulları, Geydiboğulları, Çeleboğulları, Mahmudoğulları, Kadirustalar (Numanoğulları).
Esentepe (Kabakulak) : 93 harbi muhacirleri yerleşmişlerdir. Macahel bölgesinden gelen gürcülerdir. Gürcüler için de gürcüceyi en kaba konuşan yerleşim yerlerinden biridir. Gürcüce konuşulmaktadır. Ana yolun üzerindedir. (Akkuş ilçesine bağlıdır.) Köyün tamamı gürcüdür yaklaşık 125 hanedir. Kabakulak’taki yeni adıyla Esentepe’deki sülaleler ise şunlardır; Bepeloğulları, Dervişoğulları( Şahnaloğlebi), Bekiroğulları, Tzuktzukoğulları, Şerifoğulları, İmamoğulları, Hacıoğulları, Lezikoğulları, Tsomoğulları, 
Meşedüz mahallesi : 93 harbi muhacirlerinin yerleşim yeridir. Macahel bölgesinden gelen gürcülerdir. Gürcüce konuşulmaktadır. Tamamı gürcüdür. Yıldızoğulları, Tupanlar (Tufanlar, karakaşlar) 
Tekneli mahallesi : 93 harbi muhacirlerinin yerleşim yeridir. Macahel bölgesinden gelen gürcülerdir. 3 tane eskiden kalma ahşap bina bulunmaktadır. Ana yolun üzerindedir. Buradaki sülaleler, Çiloğulları, Osmanustalar, 
Meliktepe mahallesi : 93 muhaciri gürcülerin yerleştiği bir mahalledir. Macahel bölgesinden gelen gürcülerin yerleşim yeridir. Tamamı gürcüdür. Gürcüce konuşulmaktadır. Buradaki sülaler ise şunlardır; Mamoğulları (mamoğlebi) yine Mamoğullarının bir kolu olan Meydanoğulları, Kaptanlar, 
Dumantepe : Yayladır. Bir mahalle oluşturacak kadar gürcüler vardır. Ana yolun üzerinde dedirler. Macahelli gürcülerdir. Gürcüce konuşulmatadır. (Akkuş ilçesine bağlıdır)
Kıran Köyü : 93 harbi muhaciri gürcülerin yerleştiği köydür.Taş ocağının olması adının bilinmesini sağlamıştır. Macahel ve Mindiye bölgesinden gelen gürcülerin yerleştiği yerdir. Tamamı gürcüdür. Gürcüce konuşulmaktadır. Buradaki Sülalelre ise şunlardır; Osmanustalar (Kordonlebi), Butumeli (Batumlular), Ekizler, Ustaloğulları (Ustaloğlebi) , Seyitbayraktaroğulları (Osanidze), Mutaveloğlebi, Hırakoğlebi, 
Kozbüküm : Taş ocağının olduğu yani kararmut köyünden aşağı doğru bu köye gidilir. Irmak yanında olan köy macahel bölgesinden gelen gürcülerin yerleşim yeridir. 2-3 sülale gürcüdür. Bu sülaleler 7 Kızlar, Keskinler(Hozikoğlebi) ’dir.


EK GÜRCÜ YERLEŞİM YERLERİ

Çaybaşı ilçesi : Ünye ye bağlı bir belde iken ilçe olan Çaybaşı çoğunluğu macahel ve acaradan gelen gürcülerden oluşmaktadır. İlçenin yarısı gürcüdür. 93 harbi muhaciridirler. 

Söylemez : 93 harbi muhaciri olan Acaralı ve macahleli gürcülerden oluşmaktadır. Yeni adı Hanyanı Belediyesirdir. 

Eğri bucak : 93 harbi muhaciridirler. Gürcü köyüdür. Acaradan gelen gürcülerdir. 
Kaynakpınar (Kaynartaş Beldesi) : 93 harbi muhaciri gürcülerinden oluşan tamamı gürcü köyü olan yeleşim yeridir. Bölgenin gürcüleri macahlelidirler. Samsun’a bağlıdır. Köy şuanda Belde Belediyesi dir.

Yukarıda saydıklarımızın dışında bilindiği gibi Ordu da bir hayli fazla gürcü köyü ve mahalleleri vardır. Ünye de de bizim saydıklarımızın dışında, Karadenizin dağınık yerleşim düzeni nedeniyle bir iki sülaleden oluşan gürcü yerleşim yerleri vardır. Biz bunları mümkün mertebe tespit etmeye çalıştık. Tabi bu zaman ve emek isteyen bir iş. Umarım benden sonra bunu başkaları yapar. Çünkü akrabalık bağları zamanla hep unutuluyor. Çok yakın olan insanlar birbirlerinden çok uzakmış gibi davranabiliyorlar. Elbetteki akrabalık bağlarının soy ağacı büyüdükçe zayıflaması normal. Birde buna günümüz global yaşamını eklerseniz. Bizim burada vurgulamak istediğimiz kartvelliğin unutulmaması...


მურათ შაჰინ - Murat Şahin 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.